Namnge en tjänst

Namnge en tjänst som förmedlar forskningsinformation!

Undervisnings- och kulturministeriet utvecklar en ny tjänst som ska sammanställa och förmedla information om forskningen i Finland så att den blir tillgänglig för alla. Som en del av tjänsten skapas en webbportal, där man kan söka och granska uppgifter till exempel om forskare, forskningspublikationer, forskningsdata, forskningsprojekt och forskningsinfrastrukturer.
Högskolor, forskningsinstitut, ministerier, forskningsfinansiärer och andra organisationer som bedriver och stödjer forskning samlar information i sina egna system. I dagsläget är informationen om forskningen splittrad och svårt att hittas. Den nya tjänsten sammanställer Metadata om forskningen från de olika organisationerna och publicerar den på webbportalen, som ger allmänheten, medierna och företagen tillgång till öppen och omfattande forskningsinformation från ett enda ställe. Tjänsten gör det enklare att hitta information och synliggör forskarna och forskningen.

Namntävling

Vilket namn skulle passa en webbportal som sammanställer och förmedlar forskningsinformation?
Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en namntävling för att hitta ett passande finskt och svenskt namn på portalen. Du kan lämna förslag anonymt. Lämna dina förslag via den här blanketten senast den 30 september 2019.

Undervisnings- och kulturministeriet går igenom namnförslagen och fattar det slutgiltiga beslutet om portalens namn i november 2019. Den första versionen av portalen publiceras i början av 2020.

Namnge en tjänst här: https://link.webropolsurveys.com/S/AA19DCDC94B144B5

Startsidan för tjänstens webbportal (utkast)

Startsidan för tjänstens webbportal (utkast)