INGÅNGSSIDA

Vad är Datalagret för forskningsinformation?

Datalagret för forskningsinformation samlar in, lagrar, sorterar och delar information från forskningsfältet i Finland. Information om till exempel forskare, publikationer, forskningsmaterial, projekt och forskningsinfrastruktur finns på en och samma plats.

Datalagret för forskningsinformation ska inte öka rapporteringen eller den administrativa arbetsbördan utan samla in och dela information som redan finns i olika källor. Det gemensamma datalagret möjliggör dataöverföring mellan olika system och service.

Det nationella datalagret för forskningsinformation minskar den administrativa arbetsbördan för alla parter: forskarna, forskningsinstituten och finansiärerna liksom förvaltningen som fattar forskningsbaserade beslut. Dessutom finns forskningsrönen lättare tillgängliga för allmänheten.

Arbetet med att planera och utveckla Datalagret för forskningsinformation inleddes 2017 och hela projektet ska vara färdigt 2020.

Läs mer om Datalagret (på finska).

Infografik för det nationella datalagret för forskningsinformation

 

CSC – IT-centret för vetenskap bygger upp det nationella datalagret för forskningsinformation på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.