INGÅNGSSIDA

Denna webbplats uppdateras inte längre. Du hittar den senaste informationen om Datalagret för forskningsinformation på projektets huvudsida Forskning.fi


Forksningsdatalagrets öppna och offentliga portal öppnas 9 juni 2020 på forskning.fi!


Ny tjänst sammanställer och förmedlar information om forskningen i Finland

  • Information om forskare, publikationer, forskningsdata, forskningsprojekt och forskningsinfrastrukturer på en och samma tjänst
  • Rapportering och administrativt arbete minskar eftersom informationen finns samlad på ett ställe och data överförs automatiskt mellan olika tjänster
  • Resultaten av forskning som bedrivits med offentliga och privata medel blir öppet tillgängliga
  • Tjänsten är till nytta för forskare, forskningsorganisationer, finansiärer, förvaltning och allmänhet

Vad?

Den nya tjänsten som håller på att utvecklas sammanställer och förmedlar information om vetenskaplig forskning som bedrivs i Finland. Tjänsten kommer att innehålla uppgifter om bland annat forskare, forskningsorganisationer, publikationer, forskningsdata, finansiering och forskningsinfrastrukturer.

Vem?

Tjänsten utvecklas inom Undervisnings- och kulturministeriets projekt Datalagret för forskningsinformation. Datalagret för forskningsinformation verkställs av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet och i samarbete med högskolor, andra forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer.

Hur?

Information som redan finns i till exempel universitetens och forskningsfinansiärernas system överförs automatiskt till Datalagret för forskningsinformation. Därmed behöver forskarna inte lägga ännu mer tid på rapportering och administrativt arbete på grund av tjänsten. Tjänsten innehåller bara metadata som gör till exempel open access publikationer och material enkla att hitta.
Genom att kombinera data från olika källor kan man skapa smidiga dataflöden mellan forskningsorganisationernas, forskningsfinansiärernas och forskarnas tjänster. Information som en gång har lagts in i ett system blir tillgänglig även för andra via Datalagret och behöver inte läggas in flera gånger. Effektiva dataflöden gynnar såväl forskare, forskningsorganisationer och finansiärer liksom förvaltningen som fattar forskningsbaserade beslut.

Var?

Informationen som samlas in till tjänsten blir tillgänglig i en öppen webbportal, som ger en omfattande vy över finländsk vetenskap och forskning. Tjänsten gör det enklare att hitta forskningsinformation och ökar forskningens samhällspåverkan. Utgångspunkten är att informationen i Datalagret ska presenteras informativt och vara lättillgänglig.
Webbportalen blir ett fönster för finländsk vetenskap. Dess viktigaste användargrupper är förutom forskarsamhället bland annat företag som behöver forskningsinformation, medierna och den stora allmänheten.
Portalen publiceras på finska, svenska och engelska. Den engelska versionen finns på adressen research.fi. Det finska och svenska namnet publiceras senare.

När?

Tjänsten började byggas upp i slutet av 2017. Enligt tidsplanen kommer den att vara färdig 2020.
Läs mer om Datalagret för forskningsinformation här (på finska).

Startsidan (utkast)

Startsidan för tjänstens webbportal (utkast)CSC – IT-centret för vetenskap bygger upp det nationella datalagret för forskningsinformation på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.