INGÅNGSSIDA


Berätta hurdant datalager för forskningsinformation vill du se

Vi skulle vilja höra vad forskarna önskar av det datalagret för forskningsinformation. Berätta dina tankar i en kort enkät. Att svara på enkäten tar cirka 10 minuter. Enkäten är tillgängligt endast på finska och på engelska men du kan svara på svenska.

Är du intresserad av att delta i tjänstedesign för datalagrets portal? Vi arrangerar workshoppar på sommaren och hösten 2018 och önskar att ha deltagare från alla användargrupper. Anmäl dig här. Gruppstorleken för en workshop är cirka 10 deltagare.


Vad är Datalagret för forskningsinformation?

Datalagret för forskningsinformation samlar in, lagrar, sorterar och delar information från forskningsfältet i Finland. Information om till exempel forskare, publikationer, forskningsmaterial, projekt och forskningsinfrastruktur finns på en och samma plats.

Datalagret för forskningsinformation ska inte öka rapporteringen eller den administrativa arbetsbördan utan samla in och dela information som redan finns i olika källor. Det gemensamma datalagret möjliggör dataöverföring mellan olika system och service.

Det nationella datalagret för forskningsinformation minskar den administrativa arbetsbördan för alla parter: forskarna, forskningsinstituten och finansiärerna liksom förvaltningen som fattar forskningsbaserade beslut. Dessutom finns forskningsrönen lättare tillgängliga för allmänheten.

Arbetet med att planera och utveckla Datalagret för forskningsinformation inleddes 2017 och hela projektet ska vara färdigt 2020.

Läs mer om Datalagret (på finska).

Lära dig mer om hur Datalagret för forskningsinformation kan användas (materialet är på finska eller på engelska).

TTV_Prezi

 

CSC – IT-centret för vetenskap bygger upp det nationella datalagret för forskningsinformation på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.